Deutsch

Vydavateľstvo

Vydávanie a distribúcia:

odbornej literatúry / beletrie / vlastných textov

Stalo sa Stalo sa, kniha poviedok Kniha poviedok o veciach, ktoré sa naozaj stali. Spomienky, zážitky, trocha nostalgie aj humoru. Zápisky ZÁPISKY, román Záverečný diel voľnej trilógie o životných cestách a výbojoch pomaly sa strácajúcej generácie „šesťdesiatnikov“, súčasníkov, ktorí začali aktívne žiť v búrlivých šesťdesiatych rokoch. Román mapuje profesionálnu aj ľudskú púť Jozefa Rolka v období spoločenských zmien okolo roku 1989. Na rozdiel od väčšiny dokumentov a beletrie z tejto doby je Rolkov humorný a kritický pohľad na udalosti aj ich predstaviteľov iný. Iný, ako ho už roky interpretuje „mainstream“. Za tridsať rokov sa u nás k týmto udalostiam vyrojilo veľké množstvo kladných hrdinov. Hádam už dozrel čas aj na jedného záporného.
Autor © Miroslav Spišiak, 2019
Korektúry © Larisa Petriláková, 2019
Obálka a foto © Ján Kurinec, 2019
ISBN 978-80-971314-5-6
Záznamy ZÁZNAMY, román Otvárajú sa zaprášené záznamy o miestach, udalostiach a osobách z generácie „šesťdesiatnikov“. Podľa rokov, v ktorých všeličo povystrájali. Ich životnú filozofiu ktosi definoval ako „sex, drugs & rock'n'roll“. Obsahovala však oveľa viac. Hrdinovia putujú celou Európou, dej sa odvíja hlavne na Sardínii, v Andalúzii a samozrejme na Slovensku.
Autor © Miroslav Spišiak 2018; Korektúry © Larisa Petriláková 2018
Obálka a foto © Ján Kurinec 2018
ISBN 978-80-971314-4-9
Sardonický úsmev SARDONICKÝ ÚSMEV, román Detektívny príbeh o večnej mladosti. So sexom aj mŕtvolami. Odohráva sa na Slovensku, Sardínii aj v Maďarsku.
Autor © Miroslav Spišiak 2017; Korektúry © Larisa Petriláková 2017
Obálka a foto © Ján Kurinec 2017
ISBN 978-80-971314-3-2
Zoznamy ZOZNAMY, román Dobrodružný až kriminálny príbeh o tajných zoznamoch, o nás a zmenách okolo nás. V mäsiarskom prostredí aj niekoľkých okolitých štátoch.
Autor © Miroslav Spišiak 2016; Korektúry © Larisa Petriláková 2016
Obálka a fotografie © Ján Kurinec 2016
ISBN 978-80-971314-2-5

Chutí?! ¡¿CHUTÍ?! Príručka spotrebiteľskej sebaobrany. Osvetový románik
O tom ako nás výrobcovia a predajcovia potravín zvádzajú a zavádzajú a čo by sme s tým mohli urobiť.
Autor © Miroslav Spišiak 2015; Korektúry © Larisa Petriláková 2015
Obálka a fotografie © Ján Kurinec 2015
ISBN 978-80-971314-1-8
Prečo? Načo? Ako? PREČO? NAČO? AKO? Zaujímavé otázky a ešte zaujímavejšie odpovede. Preklad knihy Daniela Bergera "Warum gibt es kein Katzenfutter mit Mäusegeschmack?"
Copyright © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a/Main 2012.
Preklad © Miroslav Spišiak 2013. Korektúry © Larisa Petriláková 2013. Obálka © myage.sk 2013. Slovenské vydanie © Miroslav Spišiak 2013. ISBN 978 - 80 - 971314 - 0 - 1
Falšovatelia jedla FALŠOVATELIA JEDLA Čo nám potravinárske koncerny klamú do tanierov. Preklad knihy Thila Bodeho „Die Essensfälscher“. Literatúra faktu. Šokujúce odhalenia o praktikách výrobcov a predajcov potravín s konkrétnymi príkladmi.

Copyright © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a/Main 2010, Translation © Miroslav Spišiak 2012, Jacket design © myage.sk 2012, Slovak edition © Miroslav Spišiak 2012, ISBN 978-80971057-4-7
Páchateľ v uniforme PÁCHATEĽ V UNIFORME Kniha poviedok z oblasti memoárovej literatúry.
Copyright © Miroslav Spišiak 2011, Jacket design © Ján Kurinec 2011, Edition © Miroslav Spišiak 2011, ISBN 978-80-970966-1-8